Մայրենի լեզու

Ես

 

 

Բարև, ուրախ եմ, որ դու իմ բլոգում ես գտնվում : Ես Մարին եմ, ազգանունս Մադոյան է : Ես ուրախ եմ, որ սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում : Նաև կարելի է ասել Աշոտ Բլելանի ստեղծած յոթ դպրոցներից մեկում : Ա~ մոռացա ասել ես 11 տարեկան եմ : Սիրում եմ ամեն ինչով զբաղվել ամենաշատը նկարչությամբ : Երբ ես մեծանամ կդառնամ նկարչուհի : Սիրում եմ բոլոր առարկաները:

Ցտեսություն.

 

Реклама
English

Classwork

C

Are they American?

No, they arn’t. They are British.

Are you and Dave OK?

No, we arn’t.

Are you from China?

No,  we arn’t. We are from Japan.

D

Is Simon Australian?

No, I think he is British.

Is Avatar a good film?

No, it is very interesting.

Tokio Hotel? Are they a pop group?

Yes, it is great!

Are the Petro and Daniela from Italy?

No, they are Italian, they are Swiss.

B

Are the Killers a popular band in your country?

Is Daniel Craing British ar America?

Is Carmen Market in London?

Are Cristian Bale and Hugh Jackman actors?

Is Kia a Japanese company?

Are Chessington World of Adventure a theme park in England?

Մաթեմատիկա

Ինքնուրույն աշխատանք

Ինքնուրույն աշխատանք
1.Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ :

1, 4, 6.

2.Ո՞ր թվերն են  կոչվում պարզ և բաղադրյալ թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ

պարզ`2,3,5.

բաղադրյալ`8, 42, 49.
3.Ո՞ր թվերն են կոչվում զույգ և կենտ թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ :

զույգ-456, 64, 3678.

կենտ-653, 869, 567.
4.Գրի՛ր 3,4,8,9, բաժանելիության հայտանիշները:

5.Ո՞ր կոտորակներն են կոչվում կանոնավոր և անկանոն կոտորակ :Գրի՛ր  3 օրինակ:

կանոնավոր-17/20, 87/100, 4/8.

անկանոն-45/23, 98/87, 4/5.

6.Հաշվի՛ր.
3/5+4/8=3×8/5×8+4×5/8×5=44/40   6/10+15/30=6×3/10×3+15×1/30×1=33/30     12/25-1/75=12×3/25×3+1×1/75×1=13/75   3.1/7+2.4/8=    6.4/10-1.3/15 =

7.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 10, b = 4.

12⋅ (2*a + b) ։ 3=96

8.Գտի՛ր
200-ի 10%-ը=200:100×10=20

1200-ի 30%-ը=1200:100×30=5160

9.Հաշվի՛ր

1000-ը մեծացրու իր 20%-ով =1000:100×20=200

3000-ը փոքրացրու իր 15%-ով=3000:100:15=2

10.Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15%-ով, ապա՝ ևս 20 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 10000 դրամ։

10000:100=10×15=150

10000-50=9850

9850×20=197000:100=1970

 

Մայրենի լեզու

Մայրենի՝ գրքից աշխատանք

Մայրենի՝ գրքից աշխատանք

Տաթև- տ – ա – թ – է – վ։

Ամենաերկար – ա – մ – է — ն – ա – յ – է – ր – կ – ա — ր

Երևալ – յ – է – ր – յ – ե – վ – ա – լ

Որևէ – վ – օ – ր – յ – է  — վ – է

Երանգավորել – յ – ե – ր – ա – ն – գ – ա – վ – օ – ր – է — լ

Որկոր – վ – օ – ր – կ – օ — ր

Անողնաշար – ա – ն – օ – ղ – ն – ա – շ – ա — ր

Ամենաողորմելի – ա – մ – ե – ն – ա – օ – ղ – օ – ր – մ  — ե – լ – ի

Չնաշխարհիկ – 10 հնչյուն, 9 տառ

Սերկևիլ – 7տառ 8 հնչյուն

Շնորհակալ  — 9հնչյուն, 8 հնչյուն

Եռատերև — 9 հնչյուն, 7 տառ

Քարայր – 6 տառ, 6 հնչյուն

Եվրոպա – 7հնչյուն 6 տառ

nkar 3

Կարգապահ, կարգ, կարգադրում, անկարգ։

Արքայախնձոր, արքա, արքայատանձ, արքայավարդ։

nkar 4

արբանյակ, արբեցնել, արբիտր, արբում։

արփալույս, արփագեղ, Արփի, Արփա գետ։

nkar 5

Ուղերձ, ուղեդարձ, հետաարձ, ուղեմերձ։

Հարց, կորցնել, ընթերցանություն, հինավուրց, հարցազրույց։

 

 

English

Lesson

Lesson 1

dm

 1. I’m an actor, not a tennis player.
 2. He’s a film star, not a footballer.
 3. You’re right, Sue. Good!
 4. She’s a great teacher.

do

 1. He’s from Italy.     He isn’t from Italy.
 2. She’s a film star.     She isn’t a film star.
 3. You’re the winner.   You aren’t the winner.
 4. I’m a tennis player.      I am not a tennis player.

dnb

 1. Am I right?
 2. Are you Ok?
 3. Is he the winner?
 4. Is it a big hotel?
Մաթեմատիկա

Դաս 9

Դաս 9

Թեմա՝ տոկոս

1.Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
300:100*20=60

2.Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել երկու գյուղացիները։
1500:100*30=450
1500-450=1050
1500+1050=2550

3.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ­ 2/ 5 ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո­կոսն է նա անցել։
100:5=20×2=40%

4.Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։
500:100*10=50
500+50=550

5.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
Պատ.՝ 900-ի 15 %-ը
6.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։
Պատ.՝ թվերը հավասար են:
7.Երեք գումարելիների գումարը հավասար է 20127­ի:Գումարելիներից մեկը ամենամեծ
քառանիշ թիվն է, մեկը` ամենափոքր վեցա­նիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի
տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին:
9999+1+10127=20127
8.Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 3/15- ­ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։
60:15*3=129.80 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ։
Պատ.՝ 30, 5010.Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 4/9 ­ը։Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։
36:9*4=16
36+16=52

11.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %­ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %­ը։ Քանի՞կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։
2000:100*40=800
800:100*30=240
2000-800-240=960

Русский язык, Մայրենի լեզու

Смерть от тонзиллита- Մահը տոնզիլիտից

Как-то один человек принял решение, что впредь он во всём будет выбирать только самое лучшее.-Ինչ որ մեկը որոշեց, որ ապագայում նա ապագայում միայն լավագույնը ամեն ինչում:

Это решение помогло ему добиться больших успехов, стать богатым и иметь достаточно денег, чтобы получить это.-Այս որոշումը նպաստացրեց նրան մեծ հաջողությունների հասնելու, հարստանալու և բավականաչափ գումար ստանալու համար:

Случилось так, что его поразил тяжёлый приступ тонзиллита.-Այդպես եղավ, որ նա ցնցեց տոնզիլիտի ծանր հարվածով:

С этим достаточно простым заболеванием смог бы справиться любой квалифицированный врач страны.-Այս բավականին պարզ հիվանդությամբ կարող էր հաղթահարել երկրի որակյալ բժիշկը:

Переполненный огромным чувством собственной важности и подталкиваемый желанием обеспечить себя наилучшим медицинским сервисом в мире, человек стал переезжать из одного города в другой, из одной страны в другую в поисках наилучшего специалиста.-Ինքնավստահության հսկայական զգացողությամբ տապալվելը և հրճվանքով, լավագույնն ապահովելու ցանկությամբ բժշկական ծառայություն, մարդը սկսեց տեղափոխվել մեկ քաղաքից մյուսը, մեկ երկրից մյուսը `լավագույն մասնագետ փնտրելու համար:

Каждый раз, когда ему рекомендовали хорошего врача, он опасался, что, возможно, есть ещё более квалифицированный профессионал.-Ամեն անգամ, երբ առաջարկվում էր լավ բժշկին, վախենում է, որ կարող է ավելի որակյալ մասնագետ լինել:

Однажды его самочувствие стало настолько плохим, горло так распухло, что для спасения жизни ему потребовалась немедленная операция.-Երբ նրա առողջությունը այնքան վատ էր, նրա կոկորդը այնքան էր այտուցված, որ անմիջապես պետք է գործի, որպեսզի փրկի իր կյանքը:

Однако в этот момент он находился в полукоматозном состоянии в богом забытой деревне, и единственным человеком, кто знал, как разрезать тело, был деревенский мясник.-Սակայն այս պահին նա գտնվում էր կիսամերկային վիճակում աստված մոռացված գյուղում, եւ միակ մարդը, ով գիտեր, թե ինչպես կտրել մարմինը, գյուղացի մորթեղ էր:

Он был хорошим мясником и с пониманием взялся за дело, но, дойдя до гланд богача, растерялся и не знал, что с ними делать.-Նա լավ մորթել էր, եւ հասկացողությունը սկսեց աշխատել, բայց երբ նա հասավ հարուստ մարդու գեղձերի, նա շփոթված էր եւ չգիտեր, թե ինչ անել նրանց հետ:

И пока он советовался с теми, кто знал не больше его, бедный пациент, которого мог удовлетворить только высочайший медицинский сервис, умер, истекая кровью…-Եվ մինչ նա խորհրդակցել էր նրանցից, ովքեր ավելին գիտեին, աղքատ հիվանդը, ով կարող էր բավարարել ամենաբարձր բժշկական ծառայությունը, մահացավ, արյունահոսություն …

Մաթեմատիկա

Դաս 10

Տնային աշխատանք

Դաս 10
1.Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ:Որքա՞ն յուղ կստացվի 300կգ կաթից:

300:100×25=75

75×20:100=15

2.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

10 ⋅ (a + b) ։ 3=40

(a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=8+35=43

3.Մեքենայի բաքի տարողությունը 80 լ է: Քանի՞ լիտր բենզին կա բաքում, եթե լցրել են նրա 45 %-ը:

80×45:100=36

4. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000:100×15=750

5000-750=4250

4250×10:100=425

3725